Välkomna till perículum

periculum fortbildar och inspirerar till ökad kunskap om barns utveckling och behov. Vad innebär det att merparten av våra yngsta barn idag vistas långa dagar i förskolan, vad betyder införandet av sk digital kompetens i förskolan, vilken påverkan kan detta ha på den snabbt växande barnhjärnan, hur tillgodoser vi de yngsta barnens behov av omsorg, trygghet och tillit? Finns det kopplingar mellan den tidiga uppväxtmiljön och ungas psykiska hälsa? Om detta och mycket annat handlar våra föreläsningar.

Här på hemsidan kan du söka mer information om våra föreläsningar. Kontakta oss gärna för vidare diskussion om ni vill boka någon av Berit Nordströms föreläsningar. Det går också bra att skräddarsy innehåll till en fortbildning för personalen eller varför inte en föreläsning i samband med ett föräldramöte.

Förhoppningen är att alla som tagit del av våra föreläsningar ska känna sig stärkta och inspirerade till att prova nya arbetssätt på  sina arbetsplatser, i förskolan,  klassrummet, på BVC eller hemma som förälder.

Kunskap som förbättrar, fördjupar och förändrar

föreläsningar