Välkomna till perículum

periculum utbildar och inspirerar till ökad kunskap om barns utveckling och behov. Vad innebär det att merparten av våra yngsta barn idag vistas långa dagar i förskolan, vad betyder införandet av sk digital kompetens i förskolan, vilken påverkan kan detta ha på den snabbt växande barnhjärnan, hur tillgodoser vi de yngsta barnens behov av omsorg, trygghet och tillit. Finns det kopplingar mellan den tidiga uppväxtmiljön och ungas psykiska hälsa? Om detta och mycket annat handlar våra föreläsningar.

Här på hemsidan kan du söka mer information om våra föreläsningar. Det går att enkelt boka biljetter till vårt kommande evenemang i Stockholm eller så kan du boka någon av våra olika föreläsningar till den egna arbetsplatsen. Kontakta oss gärna per telefon eller via mail för ett samtal,

Förhoppningen är att alla som tagit del av våra föreläsningar ska känna sig stärkta och inspirerade till att prova nya arbetssätt på  sina arbetsplatser, i förskolan,  klassrummet, på BVC eller hemma som förälder.

Kunskap som förbättrar, fördjupar och förändrar

föreläsningar