Om Berit Nordström

Områden som Berit forskat inom är bland andra metodutveckling för att kunna upptäcka tidiga tecken på störningar i barns utveckling, cancersjuka barn, barn med spektrumstörningar samt för tidigt födda barn.

Berit medverkade 1997-2001 i ett psykosocialt ”återuppbyggnadsprojekt” för att fortbilda och stödja personal inom nyföddhetsvård och barnhälsovård i Bosnien efter krigsåren. Berit är också medförfattare till ett antal böcker inom utvecklingspsykologi. Hennes doktorsavhandling ”Risk and Resilience during the Neonatal Period” handlar om prematurfödda barn.

Föreläsningar med Berit
Tolka och förstå små barn
Barnhjärnans ABC
Föreläsningar i samband med föräldramöten

Samtliga föreläsningar kan beställas till den egna arbetsplatsen