Om Berit Nordström

I Berits föreläsningar får vi viktiga inblickar i betydelsefull forskning om barns lärande och motivation. Barns hjärnor formas i samspel mellan gener och miljö. Dessa forskningsresultat pekar på de stora samhälleliga och personliga vinster som tidiga insatser i barns uppväxtmiljö kan ge.

I föreläsningarna berättar Berit om viktiga steg i förskolebarns utveckling för att de så småningom ska fungera väl i skolan. Att arbeta förebyggande besparar samhället och individerna både lidande och höga kostnader. Värdet av trygga relationer, grunden för utforskande lek, uthållighet, att driva och motivera sig själv, så kallad ”grit”, liksom förmåga till självkontroll är faktorer som i olika studier visat sig ha långtgående inverkan också på livet som vuxen.

I föreläsningarna varvas Berits praktiska, kliniska erfarenhet med hennes mångåriga forskningserfarenhet inom utvecklingspsykologi.

Föreläsningar med Berit
Om barnhjärnans utveckling i en alltmer digitaliserad värld

Om GRIT – hur utvecklas impulskontroll och uthållighet?

Vilken betydelse har anknytningen för barns fortsatta utveckling?

Tolka och förstå små barn

Föräldraföreläsningar

Samtliga föreläsningar kan beställas till den egna arbetsplatsen