Om Jeanette Ohlsson Carlborg

Jeanette är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Jeanette har under 15 år föreläst och utbildat i ämnet interkulturell kommunikation och om kulturmöten och bemötande över kultur- och religionsgränser.

Med 22 års erfarenhet av att ha bott utomlands i många skiftande kulturer har Jeanette, tack vare alla sina möten, fått en inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och till sin omvärld.

Föreläsning med Jeanette
Kulturmöten i förskolans- och skolans värld
Kulturmöten här och nu

Föreläsningarna kan också beställas till den egna arbetsplatsen