Om Margareta Kärnevik Måbrink

Margareta  är speciallärare, gestalt terapeut och arbetar som handledare, konsult och föreläsare. Margareta har mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder, handledning till personal och stödsamtal till föräldrar och personer med funktionsnedsättningar.
Margareta är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare, som förmedlar sin kunskap på ett konkret sätt med många exempel och förslag till praktiska lösningar i olika pedagogiska situationer.

 

Föreläsningar med Margareta
Barn som väcker funderingar
Ritprat, sociala berättelser
En skola för ALLA – också för elever med AST

Föreläsningarna kan beställas till den egna arbetsplatsen