2018 Kulturmöten i förskolans- och skolans värld utifrån ett interkulturellt perspektiv

Att flytta till ett nytt land innebär naturligtvis nya möjligheter men det betyder också att individen utsätts för olika typer av utmaningar och prövningar. Skillnaderna mellan livet i det land den inflyttade kommer ifrån och livet i Sverige är många och av olika slag.

Överallt i världen går barn i skolan. Det finns många likheter men också stora skillnader mellan olika skolor och skolsystem. Det kan röra sig om allt från föräldranärvaro, läxläsning, att passa tider, läroplanen, klädsel till skolresor, simning och gymnastik.

Viktiga utmaningar är språket, liksom att hitta fotfäste i det nya samhället och förstå sociala mönster, finna sammanhang att passa in i, söka arbete och få tillit till det nya samhället!

Genom att öka vår kunskap om varandras samhälls- och vardagsliv, historiska bakgrund, sociala strukturer, skolsystem, sjukvård, traditioner, normer, seder och kultur kan vi undvika en del krockar och missförstånd och bli bättre på att mötas.

Oftast är vi inte medvetna om den egna kulturen förrän vi möter en annan kultur. Medan den egna kulturen är förutsägbar kan man inte med samma säkerhet förutsäga vad som kommer att hända i en annan kultur. Det som fungerar väl på en plats kanske inte alls fungerar på en annan. Vi är alla individer, men vi bär med oss avtryck från den kultur eller de kulturer vi vuxit upp i.

Det kan röra sig om föräldranärvaro, läxläsning, att passa tider, klädsel, skolresor, simning och gymnastik, förhållandet mellan pojkar och flickor, förväntningar mm.

Att ta upp frågor om kulturmöten, kulturskillnader, tolerans och förståelse är viktigt för hela vårt samhälle, idag kanske mer än någonsin. Ökade kunskaper ger större möjligheter att hantera nya situationer och undvika onödiga missförstånd.

Ur innehållet:

  •  Möten över kulturgränser
  •  Skrivna och oskrivna regler, om det självklara utifrån det egna
       perspektivet och vikten av att kunna se både sin egen och andras
      kulturlogik och kulturmönster
  •  Synen på barn och barnuppfostran och barns rättigheter i Sverige
       och i andra kulturer
  •  Om kultur, religion och samhälls- och familjeliv i Afganistan,
       Syrien och Somalia
  •  Skillnader mellan individ- och gruppkultur
  •  Klanens, stammens, släktens och familjens roll och betydelse
  •  Innebörden av interkulturell kommunikation och hur vi kan
       använda vår kulturkompetens för att undvika missförstånd och
       krockar
  •  Olika sätt att se på demokrati, jämställdhet, jämlikhet, yttrande-
       frihet, självständighet, kritiskt tänkande och att bli myndig vid 18
       års ålder
  •  Nycklar till ökad förståelse och möjligheter med mångfald

 

Sagt om föreläsningen: Fick otroligt mycket kunskap”, ”Jag har fått större förståelse för hur man bygger förtroende och kan stötta barn”, ”Duktig och kunnig föreläsare, intressant från början till slut”.

Röster från  utvärderingen av en föreläsning för ca 350 personer inom skolan i Lessebo.
”Hej Jeanette!
De positiva omdömena bara haglar in! Du satte väldigt tydligt avtryck. Stor uppskattning och idel positiva omdömen med alla jag har pratat med. Skolledarna och en hel del lärare. Du väckte många tankar och dina egna personliga erfarenheter var styrkan i presentationen. Det gick in!
Tusen, tusen tack!”
Med vänliga hälsningar
Therese Linnér, Bitr Utbildningschef/Kvalitetsutvecklare

 

Målgrupp: All personal inom förskola, skola, BVC, personlig assistans, socialtjänst, HVB verksamhet, asylboenden och omsorger, som i sitt arbete möter barn och familjer från olika kulturer
Plats:
Kontakta oss för för offert om ni vill boka föreläsningen till den egna arbetsplatsen
Tid:
Pris:675 kr ex moms.
Boka senast:

Föreläsare

JEANETTE OHLSSON CARLBORG är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Jeanette har under 15 år föreläst och utbildat i ämnet interkulturell kommunikation och om kulturmöten och bemötande över kultur- och religionsgränser.

Med 22 års erfarenhet av att ha bott utomlands i många skiftande kulturer har Jeanette, tack vare alla sina möten, fått en inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och till sin omvärld.

Boka era biljetter här

Bokningen är bindande men du kan överlåta din plats vid förhinder.
Fält markerade med * måste fyllas i

 • Antal *
  Pris
  kr
  Pris inkl. moms
  kr
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Fakturaadress
 • * Jag godkänner bokningsvillkoren