2018 Måste vi prata om hederskultur i Sverige?

JA, det måste vi!  Svaret kan inte bli tydligare är så!

Enligt Ungdomsstyrelsens kartläggning ”Gift mot sin vilja” tycker omkring  70 000 ungdomar mellan 16-25 år i Sverige att föräldrarnas kultur och religion begränsar ungdomarnas val av partner. Av dessa ungdomar är 8 500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja. Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers rättigheter och frihet, med hänvisning till familjens heder.

Under mina 22 år utomlands har jag bott 8 år i länder där hederskultur förekommer. Genom mina många möten med människor där, har jag fått ta del av berättelser om hur det är att växa upp och leva utan frihet och utan rättighet att själv bestämma över sitt liv.

Många kvinnor och ungdomar i Sverige lever under liknande omständigheter. Det kan handla om allt ifrån klädval, vilka vänner man får umgås med, social rörelsefrihet, till livsval såsom utbildning, jobb, val av partner, bli accepterad för sin sexuella läggning och möjlighet till skilsmässa. Kontrollen kan utvecklas från hot om våld till faktiskt våld, som i värsta fall kan leda till dödligt våld.

I Sverige gäller svensk lag för alla, här ska kvinnor och män ha samma rättigheter och skyldigheter, liksom att barn har självklara rättigheter!

 

Ur innehållet:

 • Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?
 • Hur skiljer det sig ifrån annan form av våld?
 • Vem riskerar att drabbas?
 • Hur hänger gruppheder och skam ihop?
 • Klanens, stammens, släktens, familjens roll och betydelse
 • Möten i Jemen, Pakistan och Afghanistan
 • Berättelser från Sverige
 • Att förstå är inte att acceptera
 • Vad säger lagen?
 • Främjande och förebyggande arbete


Målgrupp: Pedagoger, kuratorer, socialarbetare, personal från myndigheter, kommuner, landsting, asylboenden, tjej- och kvinnojourer
Plats:
Kontakta oss för offert om ni vill beställa föreläsningen till den egna verksamheten
Tid:
Pris:675 kr ex moms.
Boka senast:

Föreläsare

JEANETTE OHLSSON CARLBORG är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Jeanette har under 15 år föreläst och utbildat i ämnet interkulturell kommunikation och om kulturmöten och bemötande över kultur- och religionsgränser.

Med 22 års erfarenhet av att ha bott utomlands i många skiftande kulturer har Jeanette, tack vare alla sina möten, fått en inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och till sin omvärld.

Boka era biljetter här

Bokningen är bindande men du kan överlåta din plats vid förhinder.
Fält markerade med * måste fyllas i

 • Antal *
  Pris
  kr
  Pris inkl. moms
  kr
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Fakturaadress
 • * Jag godkänner bokningsvillkoren