2017 Barnhjärnans ABC

AnslagstavlaHur kan vi som pedagoger lägga bästa möjliga grund för positiva skolresultat  med kunskap om hur barnhjärnan fungerar, växer och utvecklas? Hur grundläggs förmågor som uthållighet, koncentration, självkontroll, att motivera och driva sig själv?

Föreläsningen belyser hur relevanta forskningsresultat och ny kunskap om hjärnan omsatt i det vardagliga arbetet kan påverka barns inlärnings- och utvecklingsmöjligheter i positiv riktning.

Fler ”skolmogna” 6-åringar ökar chanserna till förbättrade skolresultat.

Ur innehållet:

• Om hjärnans plasticitet – vad innebär den i det pedagogiska arbetet?
• Självkontroll, hur utvecklas den?
• Betydelsen av uthållighet, sk ”GRIT”
• Grundläggande inlärning – hur främjas den, vad försvårar eller rent av blockerar den?
• Hjärnans behov av energi
• Korttids- och långtidsminne
• Hur kan minnet förbättras?
• Ansträngning kontra curling
• För litet eller för mycket beröm?
• Relationers betydelse
• Konsekvenser av omsorgsbrist?
• Stressens inverkan på hjärnan

Sagt om föreläsningen: ”Engagerande, inspirerande och energigivande”,  ”Uppskattade verkligen de vardagliga exemplen”,  ”Mycket intressant och kunnig föreläsare”

Målgrupp: Personal inom BHV, förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass samt årskurs 1-3, chefer och beslutsfattare
Plats:
Örnsköldsvik 23/10 OBS LOKALBYTE, vi ska vara på hotell Elite, lokal Barken
Stockholm 15/11 Tegelbacken konferens
Ljungby 23/11 Hotell Terraza, Stora Torget 1
Jönköping 29/11 lokal meddelas senare
Tid:18-21
Pris:695 kr ex moms. I priset ingår kaffe/te och smörgås samt dokumentation
Boka senast:

Örnsköldsvik PLATSER KVAR
Stockholm PLATSER KVAR
Ljungby PLATSER KVAR
Jönköping 29/10

Föreläsningen kan också beställas till den egna arbetsplatsen

 

 

Föreläsare

BERIT NORDSTRÖM fil dr., leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi har lång erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården. Hon har vidare arbetat drygt 15 år som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och där forskat om barns utveckling. Berit har också handlett personal inom förskola, socialtjänst, neonatalvård samt mödra-barnhälsovård.

Boka era biljetter här

Bokningen är bindande men du kan överlåta din plats vid förhinder.
Fält markerade med * måste fyllas i

 • Antal *
  Pris
  kr
  Pris inkl. moms
  kr
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Fakturaadress
 • * Jag godkänner bokningsvillkoren