Om barnhjärnans tidiga utveckling i en alltmer digitaliserad värld

Från och med den 1 juli i år har ämnet digital kompetens införts i förskolan. Vilken inverkan kan detta komma att ha på de yngsta barnens utveckling och inlärning?

Vad vet vi? Vad saknar vi kunskap om? Fördelar – nackdelar? Vad säger forskningen? Studier visar att de yngsta barnen (0-3 år) framför allt utvecklas och lär genom direkt interaktion med andra människor, däremot tycks inte samma inlärning ske via skärmar.

Intryck, upplevelser och erfarenheter behöver processas genom områden för motorik och social interaktion i hjärnan för att resultera i fullvärdig inlärning. Detta gäller också i hög grad den tidiga språkutvecklingen där den mänskliga rösten, intonationen, mimiken och turtagningen har stor inverkan.

Med modern teknik studeras idag barnhjärnan på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Kunskapsutvecklingen inom området är omfattande.

Ur innehållet:

 • Hur påverkas barnets hjärna i en alltmer digitaliserad värld?
 • Respekten för de yngsta barnens egen inneboende utvecklingskraft
 • Hjärnan formas i samverkan med den omgivande miljön
 • Vad krävs för uppbyggandet av hjärnans ”infrastruktur?
 • Hur utvecklas tillit och trygghet, impulskontroll och inre motivation??
 • Faktorer som skyddar respektive skadar hjärnan
 • Hur påverkas den växande hjärnan av långvarig stress?
 • Olika hormoners betydelse
 • Effekter av inlärning via social interaktion kontra lärplattor
 • ”Timingens” centrala betydelse i barns utveckling och lärande

I föreläsningen får vi lära oss mer om hur vi på bästa vis kan främja barnens utvecklingsmöjligheter med bibehållen respekt för deras egen inneboende utvecklingskraft. Vi får också veta mer om hur vi kan medverka till att barn blir trygga, utvecklar impulskontroll och inre motivation, empati, koncentration och social förmåga, allt viktiga förutsättningar för att lyckas i såväl skolan som i livet.

 

Målgrupp:
Plats:

Tid:
Pris:0 kr ex moms.
Boka senast:

Föreläsare

BERIT NORDSTRÖM fil dr., leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi har lång erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården. Hon har vidare arbetat drygt 15 år som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och där forskat om barns utveckling. Berit har också handlett personal inom förskola, socialtjänst, neonatalvård samt mödra-barnhälsovård.

Områden som Berit forskat inom är bland andra metodutveckling för att kunna upptäcka tidiga tecken på störningar i barns utveckling, cancersjuka barn, barn med spektrumstörningar samt för tidigt födda barn.

Berit är också medförfattare till ett antal böcker inom utvecklingspsykologi. Hennes doktorsavhandling ”Risk and Resilience during the Neonatal Period” handlar om prematurfödda barn.

 

Boka era biljetter här

Bokningen är bindande men du kan överlåta din plats vid förhinder.
Fält markerade med * måste fyllas i

 • Antal *
  Pris
  kr
  Pris inkl. moms
  kr
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Fakturaadress
 • * Jag godkänner bokningsvillkoren