Om perículum

perículums målsättning är att förmedla kunskap som Förbättrar, Fördjupar och Förändrar.

Vi har under drygt trettio år  strävat efter att ge föreläsningar med aktuellt och relevant innehåll över hela landet. Vi håller oss ständigt uppdaterade om vad som händer inom forskning och utveckling.

Våra föreläsare har lång såväl teoretisk som praktisk erfarenhet inom sina respektive områden. Vår förhoppning är att alla ni som tar del av våra föreläsningar ska känna er stärkta och inspirerade till att prova nya arbetssätt på era arbetsplatser och kanske också hemma som förälder.

 

föreläsningar