Tolka och förstå små barn

Trott-pojke-1024x684

De allra yngsta barnen har uttalade behov av nära relationer, trygghet, kontinuitet, struktur och förutsägbarhet. Det är så deras grundtrygghet och tillit växer fram. När barn känner sig trygga, när de vet att det finns en person som de känner och litar på, som lyssnar till deras behov och tar hand om dem, utvecklas deras utforskande beteende och lek. Trygga barn har bättre tillgång till sin intelligens. Resultat från den mycket omtalade Dunedinstudien redovisas och diskuteras. Studien följer kontinuerligt drygt 1 000 personer sedan början av 1970-talet.

Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar med barn inom förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, socialtjänst samt till politiker och beslutsfattare.

Föreläsningen ger viktiga inblickar i anknytningsteorin, som hjälper oss att tolka, förstå och agera på ett sätt som ökar barns trygghet, vilket främjar deras utveckling. Förutsättningarna för framtida skolresultat grundläggs mycket tidigt i barnets utveckling.

Ur innehållet:

 • Olika behov i olika åldrar
 • Hur utvecklas anknytning?
 • Varför behövs anknytning?
 • Olika anknytningsmönster
 • Vad innebär en trygg bas för barnet, tonåringen och den vuxne?
 • Hur kan kunskap om anknytning hjälpa oss  i vardagen?
 • Trygga eller otrygga barn, hur påverkas kommande skolresultat?
 • Varför är vissa barn svårare att skola in än andra barn?
 • Vilket är bäst kort eller lång inskolning?
 • Vilket är bäst – en speciell inskolningsperson eller flera olika?
 • Vad gör vi när ett barn inte tycks acceptera att bli lämnat?
 • Den långvariga stressens påverkan på hjärnans utveckling
 • Medföräldraskap

Sagt om föreläsningen:  ”ALLA förskolor bör lyssna på denna föreläsning,  även chefer”. ”Fakta och erfarenheter blandat på ett sätt som gör att man bara vill höra mer”. ”Mycket engagerad och fängslande föreläsare . Bra påläst. Märks att det är ett hjärteämne. Med fötterna i forskningen och på fältet i verkligheten”.

Målgrupp: Förskolechefer, personal från förskola, pedagogisk omsorg, socialtjänst samt politiker och beslutsfattare
Plats:
Föreläsningen kan beställas till den egna arbetsplatsen. Kontakta oss för prisuppgift.
Tid:
Pris:0 kr ex moms.
Boka senast:

 

 

Föreläsare

BERIT NORDSTRÖM fil dr., leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi har lång erfarenhet av arbete inom Barnhälsovård liksom av arbete som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Numera föreläser Berit runt om i landet för personal inom förskola, skola, socialtjänst samt på föräldramöten.

Berit är även medförfattare till ett antal böcker inom utvecklingspsykologi.

 

Boka era biljetter här

Bokningen är bindande men du kan överlåta din plats vid förhinder.
Fält markerade med * måste fyllas i

 • Antal *
  Pris
  kr
  Pris inkl. moms
  kr
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Fakturaadress
 • * Jag godkänner bokningsvillkoren