Om perículum

perículums målsättning är att förmedla kunskap som Förbättrar, Fördjupar och Förändrar.

Vi har under drygt trettio år  strävat efter att ge föreläsningar med aktuellt och relevant innehåll över hela landet. Vi håller oss ständigt uppdaterade om vad som händer inom forskning och utveckling.

Berit Nordström har lång såväl teoretisk som praktisk erfarenhet av barns utveckling och hälsa liksom om föräldraskap och familjeliv. Vår förhoppning är att alla ni som tar del av våra föreläsningar ska känna er stärkta och inspirerade till att prova nya arbetssätt på era arbetsplatser och kanske också hemma som förälder.

föreläsningar